Funkcje strzałkowe

Funkcje strzałkowe (arrow functions) w JavaScript to kompaktowy sposób deklarowania funkcji. Zostały wprowadzone w ES6 (ECMAScript 2015) i oferują krótszą składnię w porównaniu do tradycyjnych funkcji. Funkcje strzałkowe są szczególnie użyteczne dla anonimowych funkcji i zmieniają sposób, w jaki this jest wiązane wewnątrz funkcji.

W tej lekcji przejrzymy różne przypadki użycia funkcji strzałkowych, pokazując, jak mogą one upraszczać kod JavaScript.

Przykłady użycia funkcji strzałkowych

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Funkcje strzałkowe w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Przykłady funkcji strzałkowych</h3>

  <script>
    // Przykład 1: Podstawowa składnia funkcji strzałkowej
    // Tradycyjna funkcja
    const squareTraditional = function(x) {
      return x * x;
    };
    // Funkcja strzałkowa
    const squareArrow = (x) => x * x;
    
    console.log(squareTraditional(5)); // 25
    console.log(squareArrow(5)); // 25
    
    // Przykład 2: Funkcja strzałkowa bez argumentów
    const sayHello = () => console.log('Hello!');
    sayHello(); // Wyświetla "Hello!"
    
    // Przykład 3: Funkcja strzałkowa z wieloma argumentami
    const add = (a, b) => a + b;
    console.log(add(2, 3)); // 5
    
    // Przykład 4: Funkcja strzałkowa z ciałem funkcji
    const multiply = (a, b) => {
      let result = a * b;
      return result;
    };
    console.log(multiply(2, 4)); // 8

    // Przykład 5: Zwracanie obiektu przez funkcję strzałkową
    const getCar = () => ({
      brand: "Ford",
      model: "Mustang",
      year: 1969
    });
    console.log(getCar()); // { brand: "Ford", model: "Mustang", year: 1969 }

    // Przykład 6: Funkcje strzałkowe jako argumenty innych funkcji
    const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
    const doubled = numbers.map(number => number * 2);
    console.log(doubled); // [2, 4, 6, 8, 10]
  </script>
</body>
</html>

Podsumowanie

Funkcje strzałkowe w JavaScript to potężne narzędzie, które pozwala na zwięzłe i wygodne deklarowanie funkcji. Ich unikalna cecha, tak jak brak własnego kontekstu this, czyni je idealnym wyborem dla pewnych przypadków użycia, takich jak funkcje callback w metodach tablicowych czy przy obsłudze zdarzeń. Pamiętając o ich ograniczeniach i właściwościach, możemy skutecznie wykorzystać funkcje strzałkowe do tworzenia bardziej czytelnego i zorganizowanego kodu JavaScript.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top