Komentarze w JavaScript

Komentarze w języku programowania JavaScript służą do dodawania notatek i wyjaśnień w kodzie, co czyni go bardziej zrozumiałym dla programistów. Komentarze są ignorowane przez interpreter JavaScript, co oznacza, że nie mają wpływu na działanie kodu. Istnieją dwa typy komentarzy w JavaScript: komentarze jednoliniowe i komentarze wieloliniowe.

Przykład użycia komentarzy

Poniżej znajduje się przykład użycia obu typów komentarzy w kompletnym pliku HTML z JavaScript. Przykład ilustruje, jak komentarze mogą być używane do wyjaśnienia działania kodu.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład komentarzy w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Komentarze w JavaScript</h3>
  <script>
    // To jest komentarz jednoliniowy, wyjaśniający następujący kod

    // Deklaracja zmiennej i przypisanie jej wartości
    let message = "Witaj, świecie!";

    /*
     To jest komentarz wieloliniowy. Można w nim umieścić
     dłuższe wyjaśnienia dotyczące działania kodu, który znajduje się poniżej.
     Na przykład, dlaczego używamy konkretnej funkcji lub metody.
    */

    // Wyświetlenie wartości zmiennej w konsoli przeglądarki
    console.log(message); // Wypisuje "Witaj, świecie!" w konsoli
  </script>
</body>
</html>

Komentarze jednoliniowe

Komentarze jednoliniowe rozpoczynają się od dwóch ukośników (//) i ciągną się do końca linii. Są używane do krótkich notatek i wyjaśnień w kodzie.

Komentarze wieloliniowe

Komentarze wieloliniowe są otoczone przez /* na początku i */ na końcu. Pozwalają one na umieszczenie dłuższego tekstu wewnątrz kodu, co jest przydatne, gdy potrzebujemy bardziej szczegółowo wyjaśnić działanie danego fragmentu kodu.

Podsumowanie

Komentarze są niezbędnym elementem dobrych praktyk programistycznych. Ułatwiają one zrozumienie kodu innym programistom oraz przyszłemu “ja”, które może wracać do kodu po dłuższym czasie. Pamiętaj, aby używać komentarzy w sposób umiarkowany i celowy, tak aby nie przesłoniły one samego kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top