Prymitywy

W JavaScript, prymitywy są typami danych, które nie są obiektami i nie mają metod. JavaScript definiuje 7 typów prymitywnych: string, number, bigint, boolean, undefined, symbol, i null. Każdy z tych typów reprezentuje podstawową wartość, która jest niepodzielna. W tej lekcji przyjrzymy się każdemu z tych typów prymitywnych, zilustrujemy ich użycie przykładami kodu.

Kompletny przykład

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Prymitywy w JavaScript</title>
</head>
<body>
  <h3>Prymitywy w JavaScript</h3>
  <script>
    // Przykład typu string
    // Reprezentuje sekwencję znaków
    const exampleString = "Hello, world!";
    console.log("String:", exampleString);

    // Przykład typu number
    // Reprezentuje zarówno liczby całkowite, jak i zmiennoprzecinkowe
    const exampleNumber = 42;
    console.log("Number:", exampleNumber);

    // Przykład typu bigint
    // Reprezentuje liczby większe niż 2^53 - 1
    const exampleBigInt = 9007199254740991n;
    console.log("BigInt:", exampleBigInt);

    // Przykład typu boolean
    // Reprezentuje wartość prawda/fałsz
    const exampleBoolean = true;
    console.log("Boolean:", exampleBoolean);

    // Przykład typu undefined
    // Reprezentuje zmienną bez przypisanej wartości
    let exampleUndefined;
    console.log("Undefined:", exampleUndefined);

    // Przykład typu symbol
    // Reprezentuje unikalną i niepowtarzalną wartość
    const exampleSymbol = Symbol("description");
    console.log("Symbol:", exampleSymbol);

    // Przykład typu null
    // Reprezentuje brak jakiejkolwiek wartości
    const exampleNull = null;
    console.log("Null:", exampleNull);
  </script>
</body>
</html>

W tym przykładzie przedstawiono każdy z typów prymitywnych w JavaScript. Każdy typ danych jest ilustrowany prostym przykładem wraz z komentarzem opisującym, co dany typ reprezentuje. Dzięki temu łatwo zrozumieć różnice między typami prymitywnymi oraz jakie wartości mogą one przechowywać.

Podsumowanie

Prymitywy w JavaScript są podstawowymi blokami konstrukcyjnymi danych, na których opiera się większość operacji w języku. Rozumienie tych typów jest kluczowe dla efektywnego programowania i manipulacji danymi w JavaScript. Każdy typ prymitywny ma swoje unikalne zastosowanie i sposób reprezentacji danych, co pozwala na elastyczne programowanie w szerokim zakresie scenariuszy.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs JavaScript od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top