Modyfikowanie łańcuchów

Praca z łańcuchami znaków (stringami) jest podstawowym elementem większości aplikacji programistycznych. Python oferuje szeroki zakres metod do manipulowania stringami, co pozwala na łatwe wykonywanie operacji takich jak dzielenie, zastępowanie, zmiana wielkości liter czy usuwanie zbędnych spacji. W tym artykule omówimy najpopularniejsze z tych metod, przedstawiając praktyczne przykłady ich użycia.

Dzielenie stringów – split()

Metoda split() dzieli string na listę mniejszych stringów na podstawie separatora. Jeśli separator nie zostanie podany, domyślnie jest nim biała spacja.

# Przykład użycia metody split()
originalString = "Python jest świetny"
# Dzielenie stringa przy każdej białej spacji
wordsList = originalString.split()
print(wordsList) # ['Python', 'jest', 'świetny']

Zastępowanie fragmentów stringów – replace()

Metoda replace() pozwala na zastąpienie fragmentu stringa innym stringiem.

# Zastępowanie słowa w stringu
originalString = "Python jest świetny"
modifiedString = originalString.replace("świetny", "fantastyczny")
print(modifiedString) # Python jest fantastyczny

Zmiana wielkości liter – lower(), upper(), capitalize(), title()

Python umożliwia zmianę wielkości liter w stringach, co jest przydatne w wielu kontekstach, np. przy normalizacji danych.

originalString = "Python Jest Świetny"

# Zamiana wszystkich liter na małe
lowerCaseString = originalString.lower()
print(lowerCaseString) # python jest świetny

# Zamiana wszystkich liter na duże
upperCaseString = originalString.upper()
print(upperCaseString) # PYTHON JEST ŚWIETNY

# Zamiana pierwszej litery na dużą
capitalizedString = originalString.capitalize()
print(capitalizedString) # Python jest świetny

# Zamiana pierwszej litery każdego słowa na dużą
titleCaseString = originalString.title()
print(titleCaseString) # Python Jest Świetny

Usuwanie zbędnych spacji – strip(), rstrip(), lstrip()

Metody strip(), rstrip() i lstrip() pozwalają na usunięcie zbędnych spacji na początku i na końcu stringa oraz z prawej lub lewej strony.

# Przykład usuwania spacji
originalString = " Python jest świetny "
# Usuwanie spacji z obu stron
trimmedString = originalString.strip()
print(trimmedString) # 'Python jest świetny'

# Usuwanie spacji z prawej strony
rightTrimmedString = originalString.rstrip()
print(rightTrimmedString) # ' Python jest świetny'

# Usuwanie spacji z lewej strony
leftTrimmedString = originalString.lstrip()
print(leftTrimmedString) # 'Python jest świetny '

Podsumowanie

Modyfikowanie stringów w Pythonie jest proste i intuicyjne dzięki bogatej kolekcji dostępnych metod. Pozwalają one na efektywne przetwarzanie tekstów, przygotowanie danych do dalszej analizy czy nawet manipulację danych wejściowych od użytkownika. Znajomość tych metod jest kluczowa dla każdego, kto pracuje z Pythonem i chce wykorzystać pełnię możliwości tego języka w pracy z tekstami.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top