Zmienne

Zmienne w CSS, oficjalnie znane jako własności niestandardowe, to potężne narzędzie, które umożliwia deweloperom przechowywanie określonych wartości, które można wielokrotnie wykorzystywać w całym arkuszu stylów. Dzięki temu podejściu można łatwiej zarządzać schematem kolorów, rozmiarami fontów i innymi wartościami, które mogą się powtarzać na stronie internetowej. Zmienne w CSS są szczególnie przydatne w dużych projektach, gdzie konsekwencja i łatwość utrzymania kodu są kluczowe.

Przykład użycia zmiennych CSS

Poniższy przykład demonstruje, jak zdefiniować i użyć zmiennych w CSS. Przykład obejmuje definicję zmiennych dla kolorów, rozmiaru fontu i marginesów, a następnie wykorzystanie tych zmiennych w klasach CSS.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Przykład zmiennych CSS</title>
  <style>
    /* Definicja zmiennych globalnych */
    :root {
      --main-bg-color: lightblue; /* Główny kolor tła */
      --main-text-color: navy; /* Główny kolor tekstu */
      --font-size: 16px; /* Rozmiar fontu */
      --padding: 10px; /* Padding */
    }

    /* Użycie zmiennych */
    .container {
      background-color: var(--main-bg-color); /* Użycie zmiennej dla koloru tła */
      color: var(--main-text-color); /* Użycie zmiennej dla koloru tekstu */
      font-size: var(--font-size); /* Użycie zmiennej dla rozmiaru fontu */
      padding: var(--padding); /* Użycie zmiennej dla paddingu */
      border: 1px solid var(--main-text-color); /* Użycie zmiennej dla koloru obramowania */
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    Tekst w kontenerze z zastosowaniem zmiennych CSS.
  </div>
</body>
</html>

W tym przykładzie, zmienne są definiowane w selektorze :root, co sprawia, że są one dostępne globalnie na całej stronie. Dzięki zastosowaniu funkcji var(--nazwa-zmiennej), możemy odwoływać się do wartości zmiennych w różnych miejscach CSS, co zwiększa spójność i ułatwia zarządzanie stylami.

Możliwe wartości i ich zastosowanie

Zmienne CSS mogą przechowywać różne typy wartości, takie jak:

 • Kolory: np. #ffffff, rgba(255,255,255,0.5), var(--main-color)
 • Rozmiary: w jednostkach px, em, rem, %, vh, vw itp., np. 16px, 1em, 10%, 100vh
 • Czcionki: nazwy rodzin czcionek lub konkretne style, np. sans-serif, var(--font-family)
 • Inne: np. wartości dla border-style jak solid, dashed, dotted

Podsumowanie

Zmienne CSS3 znacząco poprawiają elastyczność i łatwość zarządzania stylami na stronach internetowych. Pozwalają na centralne zarządzanie wartościami, które są często używane w różnych częściach projektu, co ułatwia wprowadzanie zmian i utrzymanie spójności. Dzięki zmiennym, deweloperzy mogą skuteczniej organizować i utrzymywać swoje arkusze stylów, co czyni prace nad projektami bardziej efektywnymi i przyjemnymi.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs WebDevelopera od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top