Jakie są wbudowane typy danych w Pythonie?

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, częściowo dzięki swojej prostocie i elastyczności. Jednym z kluczowych aspektów, które przyczyniają się do tej prostoty, jest zrozumienie wbudowanych typów danych. Python oferuje szeroki zakres typów danych, które pozwalają programistom na efektywne i intuicyjne manipulowanie danymi. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym wbudowanym typom danych, zrozumiemy ich zastosowania i zobaczymy, jak mogą być wykorzystywane w praktyce.

Przykład kodu z komentarzami

Poniżej znajduje się kompletny przykład kodu, który demonstruje użycie różnych wbudowanych typów danych w Pythonie, wraz z komentarzami po polsku, wyjaśniającymi jak każdy fragment kodu działa.

# Definiowanie różnych wbudowanych typów danych w Pythonie

# Liczby całkowite (Integer)
number = 10
print("Liczba całkowita:", number) # Wyświetla 10

# Liczby zmiennoprzecinkowe (Float)
floating_number = 10.5
print("Liczba zmiennoprzecinkowa:", floating_number) # Wyświetla 10.5

# Łańcuchy znaków (String)
text = "Python jest świetny"
print("Łańcuch znaków:", text) # Wyświetla "Python jest świetny"

# Listy
fruits = ["jabłko", "banan", "wiśnia"]
print("Lista owoców:", fruits) # Wyświetla listę owoców

# Krotki (Tuple)
dimensions = (1920, 1080)
print("Wymiary:", dimensions) # Wyświetla wymiary

# Słowniki (Dictionary)
person = {"name": "Jan", "age": 30}
print("Osoba:", person) # Wyświetla dane osoby

# Zbiory (Set)
unique_numbers = {1, 2, 3, 2, 3}
print("Unikatowe liczby:", unique_numbers) # Wyświetla {1, 2, 3}

# Wartość logiczna (Boolean)
is_adult = True
print("Czy osoba jest dorosła:", is_adult) # Wyświetla True

Wbudowane typy danych w Pythonie

Python oferuje różnorodne wbudowane typy danych, które można klasyfikować w następujących kategoriach:

  • Typy numeryczne: int (liczby całkowite), float (liczby zmiennoprzecinkowe), complex (liczby zespolone).
  • Typy sekwencyjne: list (listy), tuple (krotki), range (zakresy).
  • Typy tekstowe: str (łańcuchy znaków).
  • Typy mapowania: dict (słowniki).
  • Zbiory: set (zbiory), frozenset (zbiory niemodyfikowalne).
  • Typ logiczny: bool (wartości logiczne, prawda/fałsz).
  • Typy binarne: bytes, bytearray, memoryview.

Podsumowanie

Zrozumienie wbudowanych typów danych w Pythonie jest kluczowe dla efektywnego programowania i manipulowania danymi. Każdy typ danych ma swoje specyficzne zastosowania i metody, które pozwalają na tworzenie skomplikowanych struktur danych i algorytmów. Przykład kodu przedstawiony w tym artykule ilustruje podstawowe wykorzystanie tych typów i stanowi dobry punkt wyjścia dla dalszej eksploracji i nauki Pythona.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top