Co to jest przestrzeń nazw w Pythonie?

W programowaniu, szczególnie w języku Python, często spotykamy się z terminem “przestrzeń nazw” (ang. namespace). Jest to jeden z fundamentalnych konceptów, który pomaga zrozumieć, jak Python organizuje zmienne i inne obiekty w programie. Przestrzeń nazw to w zasadzie kontener, w którym nazwa jest mapowana na obiekt. Dzięki temu możliwe jest zarządzanie sposobem, w jaki nasze programy interpretują zmienne o tych samych nazwach, ale znajdujących się w różnych kontekstach.

Przykład użycia przestrzeni nazw

Aby zobrazować, jak działają przestrzenie nazw w Pythonie, przyjrzymy się prostemu przykładowi:

# Definiujemy funkcję, która tworzy lokalną przestrzeń nazw
def function():
  # Lokalna zmienna w funkcji
  local_var = "Jestem lokalna"

  # Wyświetlamy zmienną lokalną
  print(local_var)

# Globalna zmienna
global_var = "Jestem globalna"

# Wywołujemy funkcję
function()

# Spróbujmy wyświetlić lokalną zmienną poza funkcją
# To spowoduje błąd, ponieważ local_var jest dostępna
# tylko w przestrzeni nazw funkcji
# print(local_var) # To wywoła błąd

# Wyświetlamy zmienną globalną
print(global_var)

W tym przykładzie zdefiniowaliśmy funkcję function, która tworzy własną, lokalną przestrzeń nazw. Zmienna local_var jest dostępna tylko wewnątrz tej funkcji. Poza nią, w przestrzeni globalnej, mamy zmienną global_var, którą można wywołać z dowolnego miejsca w naszym programie.

Jak Python zarządza przestrzeniami nazw?

Python posiada kilka typów przestrzeni nazw, wśród których najważniejsze to:

 • Przestrzeń nazw lokalna: Obejmuje nazwy zdefiniowane wewnątrz funkcji. Nie są dostępne poza funkcją.
 • Przestrzeń nazw globalna: Obejmuje nazwy zdefiniowane na poziomie modułu lub pliku skryptowego.
 • Przestrzeń nazw wbudowana: Zawiera wbudowane nazwy funkcji i wyjątków.

Kiedy odwołujemy się do konkretnej nazwy w programie, Python wyszukuje ją w następującej kolejności: najpierw w lokalnej przestrzeni nazw funkcji (jeśli taka istnieje), następnie w przestrzeni globalnej i na końcu w przestrzeni wbudowanej. Ten mechanizm wyszukiwania nazywamy “regułą LEGB” (Lokalna, Enclosing, Globalna, Builtin).

Podsumowanie

Przestrzenie nazw w Pythonie to potężny mechanizm pozwalający na izolację i organizację zmiennych oraz innych obiektów w naszym kodzie. Dzięki nim możliwe jest używanie tej samej nazwy dla różnych obiektów w zależności od kontekstu, w którym się znajdują. Zrozumienie tego konceptu jest kluczowe dla efektywnego programowania w Pythonie i pomaga uniknąć wielu błędów związanych z nazewnictwem i zakresem zmiennych.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top