Jak można korzystać z krotek w Pythonie?

Krotki (tuple) w Pythonie to jedna z podstawowych struktur danych, która pozwala przechowywać wiele elementów w jednym, niezmienialnym zbiorze. Często są porównywane do list, ale główną różnicą jest ich niezmienność (immutable), co oznacza, że po ich utworzeniu, nie można modyfikować zawartych w nich wartości. W tej lekcji pokażemy, jak efektywnie korzystać z krotek w Pythonie, wykorzystując je w różnych scenariuszach.

Przykład użycia krotek

Poniżej przedstawiamy przykład, w którym korzystamy z krotek do przechowywania danych o książkach w bibliotece. Każda krotka zawiera tytuł książki, autora oraz rok wydania.

# Definiowanie krotki z danymi o filmach
# Każdy element krotki to inny film w postaci krotki zawierającej tytuł, rok wydania i ocenę
movies = (
  ("The Shawshank Redemption", 1994, 9.3),
  ("The Godfather", 1972, 9.2),
  ("The Godfather: Part II", 1974, 9.0),
  ("The Dark Knight", 2008, 9.0),
  ("12 Angry Men", 1957, 8.9)
)

# Wyświetlanie danych o filmach
for movie in movies:
  # Dostęp do elementów krotki przez indeksowanie
  print(f"Tytuł: {movie[0]}, Rok wydania: {movie[1]}, Ocena: {movie[2]}")

# Znajdowanie filmu z najwyższą oceną
# Używamy funkcji max z kluczem, który określa, że porównujemy po ocenie, czyli trzecim elemencie krotek
highest_rated = max(movies, key=lambda movie: movie[2])
print(f"\nFilm z najwyższą oceną: {highest_rated[0]}, Ocena: {highest_rated[2]}")

Wyjaśnienie kodu:

 • Na początku zdefiniowana jest krotka movies, która zawiera informacje o kilku filmach. Każdy film jest reprezentowany przez inną krotkę zawierającą tytuł, rok wydania i ocenę.
 • Następnie, przy pomocy pętli for, iterujemy przez krotkę movies, wyświetlając informacje o każdym filmie. Dostęp do poszczególnych elementów krotki odbywa się przez indeksowanie.
 • W ostatnim kroku kodu, używamy funkcji max z kluczem porównującym filmy po ich ocenie (trzeci element krotki), aby znaleźć film z najwyższą oceną i wyświetlamy jego tytuł i ocenę.

Podsumowanie

Krotki w Pythonie są prostym, ale potężnym narzędziem do przechowywania danych, które nie ulegną zmianie. Dzięki ich niemutowalności, możemy być pewni, że raz zapisane dane pozostaną niezmienione, co może być szczególnie przydatne w przypadku przechowywania skomplikowanych zestawów danych, takich jak informacje o filmach przedstawione w tym przykładzie. Krotki ułatwiają zarządzanie danymi, czyniąc kod bardziej przewidywalnym i bezpiecznym.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top