Jak korzystać z f-string w Pythonie?

Wprowadzone w Pythonie 3.6, f-stringi, znane również jako literały formatowane, pozwalają na włączanie wyrażeń Pythona bezpośrednio wewnątrz stringów, co znacząco upraszcza pracę z tekstem. Ale jak dokładnie z nich korzystać i jakie przynoszą korzyści?

Przykład użycia f-string

Rozważmy scenariusz, w którym chcemy wyświetlić informacje o użytkowniku w przyjazny sposób, korzystając z f-stringów do wplecenia danych bezpośrednio w nasze wiadomości.

# Definicja zmiennych z informacjami o użytkowniku
name = "Jan"
age = 30
height = 1.75

# Stworzenie i wyświetlenie wiadomości z użyciem f-string
message = f"Imię: {name}, Wiek: {age}, Wzrost: {height}m"
print(message)

# Złożone wyrażenie w f-string: obliczenie i wyświetlenie
# wieku w miesiącach
months = age * 12
message_advanced = f"{name} ma {months} miesięcy."
print(message_advanced)

# Formatowanie liczby zmiennoprzecinkowej w f-string
# do dwóch miejsc po przecinku
formatted_height = f"{name} ma {height:.2f} metra wzrostu."
print(formatted_height)

# Wyrażenie warunkowe w f-string, pokazujące czy użytkownik
# jest pełnoletni
adult_check = f"{name} jest {'pełnoletni' if age >= 18 else 'niepełnoletni'}."
print(adult_check)

W tym przykładzie zdefiniowaliśmy kilka zmiennych reprezentujących informacje o użytkowniku, a następnie użyliśmy f-stringów do stworzenia różnych wiadomości. W f-stringach bezpośrednio odwołujemy się do zmiennych i wyrażeń Pythona, co czyni kod bardziej czytelnym i łatwym w utrzymaniu. Możemy nawet użyć bardziej złożonych wyrażeń, takich jak obliczenia czy warunki, bezpośrednio wewnątrz f-stringów.

Podsumowanie

F-stringi to potężne narzędzie, które znacząco upraszcza formatowanie stringów w Pythonie. Umożliwiają one bezpośrednie wplecenie wyrażeń Pythona wewnątrz stringów, co pozwala na tworzenie dynamicznych i złożonych wiadomości z minimalnym wysiłkiem. Dzięki ich prostocie i wydajności, f-stringi stały się preferowaną metodą formatowania stringów dla wielu programistów Pythona.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top