Jakie są zastosowania składni list comprehensions i czy możesz podać przykład?

List comprehensions to potężna funkcjonalność w Pythonie, pozwalająca na tworzenie nowych list przez wyrażenie opisujące, jak przekształcić lub filtrować elementy innej listy lub dowolnego innego iterowalnego obiektu. Zastosowania tej składni są wielorakie: od prostego filtrowania danych, przez transformacje elementów listy, aż po tworzenie skomplikowanych struktur danych w bardziej czytelny i efektywny sposób.

Przykład zastosowania

Załóżmy, że mamy listę słowników reprezentujących książki. Każdy słownik zawiera informacje o tytule książki, autorze oraz roku wydania. Chcemy utworzyć nową listę zawierającą tylko tytuły książek wydanych po 2000 roku. Poniżej znajduje się przykład kodu, który realizuje to zadanie za pomocą list comprehensions, wraz z komentarzami wyjaśniającymi działanie każdej linii.

# Definicja listy słowników, każdy reprezentuje książkę
books = [
  {"title": "Harry Potter and the Philosopher's Stone", 
   "author": "J.K. Rowling", "year": 1997},
  {"title": "The Da Vinci Code", "author": "Dan Brown", 
   "year": 2003},
  {"title": "The Alchemist", "author": "Paulo Coelho", 
   "year": 1988},
  {"title": "The Book Thief", "author": "Markus Zusak", 
   "year": 2005}
]

# Użycie list comprehensions do wyfiltrowania książek
# wydanych po 2000 roku
titles_after_2000 = [book["title"] for book in books if 
           book["year"] > 2000]

# Wyświetlenie wynikowej listy tytułów
print("Książki wydane po 2000 roku:", titles_after_2000)

Zastosowania

List comprehensions są używane do:

 • Filtrowania danych z innych list lub iterowalnych obiektów na podstawie spełnienia określonego warunku.
 • Przekształcania (mapowania) elementów jednej listy w elementy nowej listy, na przykład przez zastosowanie funkcji do każdego elementu.
 • Tworzenia list w bardziej zwięzły i czytelny sposób, co poprawia czytelność kodu i jego efektywność.

Podsumowanie

List comprehensions w Pythonie to wygodny i efektywny sposób na tworzenie nowych list poprzez filtrowanie lub transformację elementów innych kolekcji. Dzięki temu mechanizmowi, programiści mogą pisać mniej kodu, który jednocześnie jest bardziej czytelny i często wykonuje się szybciej w porównaniu do tradycyjnych pętli. Przedstawiony przykład ilustruje, jak można z łatwością wykorzystać list comprehensions do filtrowania danych z listy słowników.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top