Jakie jest zastosowanie słowa kluczowego “pass” w Pythonie?

W Pythonie, pass jest unikalnym słowem kluczowym, które pełni bardzo specyficzną funkcję. Jest to tzw. instrukcja pusta, czyli nie robi absolutnie nic. Może się to wydawać na pierwszy rzut oka bezużyteczne, ale pass znajduje swoje zastosowanie w wielu scenariuszach programistycznych, szczególnie w trakcie tworzenia szkieletu programu, który zostanie dokończony później.

Przykład kodu z komentarzami

Oto przykład kodu wykorzystującego pass, który pomoże zrozumieć jego zastosowanie:

class MyEmptyClass:
  # Klasa nie zawiera żadnej implementacji
  pass

def my_function():
  # Tutaj planujemy dodać implementację później
  pass

try:
  # Próba wykonania pewnej operacji
  # Tu mogłoby znaleźć się rzeczywiste działanie
  pass
except Exception:
  # Obsługa wyjątku również zostanie dodana później
  pass

W powyższym przykładzie kodu, pass zostało użyte w kilku miejscach, gdzie normalnie wymagana byłaby jakaś implementacja:

 • W definicji klasy: Umożliwia definicję klasy, która nie ma jeszcze żadnych metod ani atrybutów.
 • W funkcji: Pozwala zadeklarować funkcję bez ciała, co jest przydatne, gdy planujemy dodać jej implementację w przyszłości.
 • W bloku try-except: Używamy pass, aby zasygnalizować, że na razie pomijamy implementację rzeczywistej logiki operacji oraz obsługi wyjątków.

Zastosowanie słowa kluczowego “pass”

Słowo kluczowe pass znajduje swoje zastosowanie w wielu scenariuszach programistycznych:

 1. Tworzenie szkieletów klas i funkcji: pass umożliwia definicję klas i funkcji, które zostaną zaimplementowane później. To szczególnie przydatne w fazie projektowania aplikacji, kiedy chcemy zaplanować strukturę naszego programu bez konieczności od razu dostarczania wszystkich szczegółów implementacyjnych.
 2. Tworzenie bloków kodu, które zostaną zaimplementowane później: Podczas rozwijania aplikacji często zdarza się, że chcemy najpierw skupić się na pewnych częściach kodu, a inne planujemy dodać w późniejszym czasie. Użycie pass pozwala uniknąć błędów składniowych w takich miejscach.
 3. Testowanie i debugowanie: Czasami chcemy tymczasowo “wyłączyć” pewną część kodu bez usuwania go. Zastępując treść funkcji lub bloku kodu instrukcją pass, możemy łatwo osiągnąć ten cel.

Podsumowanie

Słowo kluczowe pass w Pythonie, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niepotrzebne, jest bardzo użyteczne podczas tworzenia wstępnych wersji kodu, testowania oraz debugowania. Pozwala na zachowanie czystości składni przy jednoczesnym zaznaczaniu miejsc, które wymagają dalszej implementacji lub tymczasowego pominięcia. W ten sposób pass stanowi ważne narzędzie w arsenale każdego programisty Pythona.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top