Jaki operator służy do testowania przynależności w Pythonie?

W języku programowania Python, do testowania przynależności obiektów do kontenerów takich jak listy, krotki, zbiory, czy słowniki, wykorzystuje się specjalne operatory: in oraz not in. Są to operatory przynależności, które pozwalają na sprawdzenie, czy dany element znajduje się w kontenerze, zwracając wartość True lub False. Poniżej przedstawię kompletny przykład użycia tych operatorów, wraz z komentarzami wyjaśniającymi działanie kodu.

Przykład użycia operatorów przynależności

# Definiujemy listę zwierząt
animals = ["dog", "cat", "mouse"]

# Sprawdzamy, czy 'cat' jest w liście zwierząt
is_cat_in_animals = "cat" in animals
print("Czy 'cat' jest w liście zwierząt?", is_cat_in_animals)

# Definiujemy krotkę liczb
numbers = (1, 2, 3, 4, 5)

# Sprawdzamy, czy liczba 3 znajduje się w krotce
is_three_in_numbers = 3 in numbers
print("Czy 3 jest w krotce liczb?", is_three_in_numbers)

# Definiujemy słownik z produktami i ich cenami
products = {"apple": 0.5, "bread": 1.2, "milk": 0.99}

# Sprawdzamy, czy 'bread' jest kluczem w słowniku produktów
is_bread_in_products = "bread" in products
print("Czy 'bread' jest kluczem w słowniku produktów?", 
   is_bread_in_products)

# Sprawdzamy, czy cena 0.99 jest wartością w słowniku produktów
# Używamy values() do uzyskania wartości ze słownika
is_price_in_products = 0.99 in products.values()
print("Czy cena 0.99 jest wartością w słowniku produktów?", 
   is_price_in_products)

# Sprawdzamy, czy 'water' nie znajduje się w kluczach słownika produktów
is_water_not_in_products = "water" not in products
print("Czy 'water' nie jest kluczem w słowniku produktów?", 
   is_water_not_in_products)

W tym przykładzie:

 • Najpierw definiujemy listę zwierząt i sprawdzamy, czy ‘cat’ jest wśród nich.
 • Następnie tworzymy krotkę liczb i sprawdzamy, czy liczba 3 się w niej znajduje.
 • Definiujemy słownik z produktami i ich cenami, a potem sprawdzamy, czy ‘bread’ jest kluczem w tym słowniku oraz czy cena 0.99 jest jedną z wartości.
 • Na koniec sprawdzamy, czy ‘water’ nie jest kluczem w słowniku produktów, używając operatora not in.

Podsumowanie

Operatory in i not in są niezwykle przydatne w Pythonie do testowania przynależności elementów do różnych typów kontenerów. Umożliwiają one pisanie bardziej zwięzłego i czytelnego kodu, szczególnie przy pracy z listami, krotkami, zbiorami i słownikami. Dzięki nim można w prosty sposób sprawdzać obecność lub brak danego elementu, co jest często wykorzystywane w różnego rodzaju warunkach i pętlach.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top