Jaka jest różnica między plikami .py i .pyc w Pythonie?

Python to popularny język programowania, który oferuje wiele funkcji ułatwiających szybki rozwój aplikacji. Podczas pracy z Pythonem często spotykamy się z plikami o rozszerzeniach .py oraz .pyc, ale nie każdy wie, jakie są między nimi różnice i do czego służą.

Definicje

  • Pliki .py – to pliki źródłowe Pythona zawierające kod w języku Python. Są to pliki tekstowe, które można edytować w dowolnym edytorze tekstowym. Kod w plikach .py jest interpretowany przez interpreter Pythona.
  • Pliki .pyc – są to skompilowane pliki bajtowe Pythona. Tworzone automatycznie przez Pythona, gdy program jest uruchamiany, co pomaga w przyspieszeniu ładowania programu. Pliki .pyc zawierają skompilowany kod bajtowy, który jest niezależny od platformy, ale zależny od wersji Pythona.

Przykład

Załóżmy, że mamy prosty skrypt Pythona (example.py), który wypisuje “Witaj, świecie!”.

# example.py - prosty skrypt Pythona

print("Witaj, świecie!")  # Wypisanie wiadomości

Uruchomienie tego skryptu spowoduje, że interpreter Pythona przeczyta i wykona kod zawarty w example.py. Jeśli korzystamy z Pythona 3.5 lub nowszego, w katalogu __pycache__ zostanie utworzony plik example.cpython-35.pyc (lub podobny, zależny od wersji Pythona). Ten plik .pyc zawiera skompilowany kod bajtowy naszego skryptu.

Główne różnice

  1. Czytelność: Pliki .py są czytelne dla człowieka, podczas gdy pliki .pyc są zrozumiałe tylko dla maszyny.
  2. Wydajność: Pliki .pyc pozwalają na szybsze uruchamianie programów, ponieważ interpreter omija krok kompilacji do kodu bajtowego.
  3. Przenośność: Pliki .pyc są niezależne od platformy, ale zależne od wersji Pythona, co oznacza, że skompilowany plik bajtowy dla Pythona 3.6 nie będzie działał poprawnie na Pythonie 3.7 bez ponownej kompilacji.

Podsumowanie

Rozumienie różnic między plikami .py i .pyc jest ważne dla programistów Pythona, ponieważ pomaga w optymalizacji i dystrybucji aplikacji. Pliki .py oferują łatwość edycji i czytelność kodu, podczas gdy pliki .pyc zwiększają wydajność ładowania programów. Wybór między nimi zależy od potrzeb projektu i środowiska uruchomieniowego.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top