Jaka jest różnica między metodą a funkcją w Pythonie?

W programowaniu w Pythonie pojęcia “metoda” i “funkcja” często są używane zamiennie, jednak istotne różnice między nimi definiują sposób ich użycia i roli w kodzie. Rozumienie tych różnic jest kluczowe dla efektywnego programowania i projektowania obiektowego.

Przykład kodu z wyjaśnieniami

# Definiowanie funkcji
def add(a, b):
  # Dodaje dwie wartości i zwraca wynik
  return a + b

# Użycie funkcji
result = add(5, 3)
print("Wynik dodawania (funkcja):", result)

# Definiowanie klasy z metodą
class Calculator:
  def __init__(self, initial_value):
    # Inicjalizacja kalkulatora z początkową wartością
    self.value = initial_value
  
  def add(self, b):
    # Dodaje wartość do wartości przechowywanej
    # i aktualizuje wartość przechowywaną
    self.value += b
    return self.value

# Użycie metody
calc = Calculator(5)
calc.add(3)
print("Wynik dodawania (metoda):", calc.value)

Różnice

 • Funkcje są niezależnymi blokami kodu, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik. Mogą przyjmować argumenty, ale nie są powiązane z konkretnym obiektem. Funkcje definiuje się słowem kluczowym def i mogą być używane w dowolnym miejscu w kodzie po zdefiniowaniu.
 • Metody są funkcjami zdefiniowanymi wewnątrz klasy i są zawsze powiązane z obiektem klasy. Metoda operuje na danych (atrybutach) obiektu, na którym została wywołana i może modyfikować stan tego obiektu. Metody definiuje się podobnie jak funkcje, ale ich zakres użycia jest ograniczony do kontekstu klasy.

Podsumowanie

Kluczową różnicą między metodą a funkcją w Pythonie jest ich powiązanie z obiektami. Funkcje są niezależne i mogą być wywoływane samodzielnie, podczas gdy metody są zawsze powiązane z instancjami klas i służą do manipulowania stanem tych instancji lub wykonania operacji w kontekście konkretnego obiektu. Zrozumienie tej różnicy pomaga w organizacji i strukturze kodu, zwłaszcza w programowaniu obiektowym.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top