Jaka jest różnica między is a == w Pythonie?

Rozumienie różnic między is a == w Pythonie jest fundamentalne dla każdego programisty tego języka. Choć obie operacje wydają się podobne, służą do sprawdzania różnych aspektów wartości i obiektów w Pythonie. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo, jak działają te operatory i kiedy należy używać każdego z nich.

Przykład kodu z wyjaśnieniami

# Przykład porównania z użyciem == i is
number_one = 256
number_two = 256
string_one = "Witaj"
string_two = "Witaj"

# Użycie == do sprawdzenia równości wartości
# Porównuje wartości zmiennych
if number_one == number_two:
  print("number_one i number_two mają te same wartości")

# Użycie is do sprawdzenia identyczności obiektów
# Sprawdza, czy zmienne wskazują na ten sam obiekt w pamięci
if string_one is string_two:
  print("string_one i string_two wskazują na ten sam obiekt")

# Przykład pokazujący różnicę
list_one = [1, 2, 3]
list_two = [1, 2, 3]

if list_one == list_two:
  print("list_one i list_two są równe") # Równe wartościowo

if list_one is list_two:
  print

Wyjaśnienie

 • Operator == porównuje wartości dwóch zmiennych i sprawdza, czy są równe. W przypadku prostych typów danych, takich jak liczby czy napisy, == zwróci True, jeśli wartości są takie same.
 • Operator is porównuje identyfikatory (adresy w pamięci) dwóch obiektów i zwraca True tylko wtedy, gdy obie zmienne wskazują na ten sam obiekt.

W przykładzie number_one i number_two mają te same wartości, więc porównanie przy użyciu == zwraca True. Python optymalizuje przechowywanie małych liczb i krótkich napisów, dlatego string_one i string_two, pomimo bycia dwoma różnymi zmiennymi, wskazują na ten sam obiekt w pamięci, co sprawia, że is również zwraca True.

Jednak w przypadku list list_one i list_two, mimo że mają takie same wartości, są to różne obiekty w pamięci, więc list_one is list_two zwraca False.

Podsumowanie

Różnica między is a == jest kluczowa: is sprawdza, czy dwie zmienne wskazują na ten sam obiekt, natomiast == sprawdza, czy zmienne mają takie same wartości. Zrozumienie tych różnic jest istotne przy pracy z bardziej złożonymi strukturami danych i może wpływać na zachowanie programu, zwłaszcza przy optymalizacji i zarządzaniu pamięcią.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top