Jak znaleźć indeks elementu na liście?

W programowaniu często spotykamy się z potrzebą wyszukiwania pozycji (indeksu) danego elementu na liście. Python oferuje kilka sposobów na realizację tego zadania. W tym artykule omówimy, jak można znaleźć indeks elementu na liście w języku Python, używając metody index(), oraz jak radzić sobie w sytuacjach, gdy element nie występuje na liście lub gdy lista zawiera duplikaty.

Przykład kodu

Zacznijmy od przykładu, w którym mamy listę i chcemy znaleźć indeks określonego elementu. Wykorzystamy do tego celu metodę index(), która zwraca pierwszy indeks elementu na liście. Należy jednak pamiętać, że jeśli element nie znajduje się na liście, Python zgłosi wyjątek ValueError. Oto jak możemy to zrobić:

# Definicja listy nazw zwierząt
animals = ["dog", "cat", "bird", "fish", "cat"]

# Szukamy indeksu pierwszego wystąpienia "cat"
try:
  index_of_cat = animals.index("cat")
  print("Indeks pierwszego 'cat':", index_of_cat)
except ValueError:
  print("'cat' nie znajduje się na liście")

# Szukamy indeksu "cat", zaczynając od pozycji 2
try:
  index_of_cat_after_2 = animals.index("cat", 2)
  print("Indeks 'cat' po indeksie 2:", index_of_cat_after_2)
except ValueError:
  print("'cat' nie znajduje się na liście po indeksie 2")

W powyższym kodzie:

 • Tworzymy listę animals zawierającą nazwy zwierząt.
 • Używamy metody index(), aby znaleźć indeks pierwszego wystąpienia elementu "cat" na liście. Jeśli element nie zostanie znaleziony, obsługujemy wyjątek ValueError.
 • Następnie ponownie szukamy indeksu elementu "cat", ale tym razem zaczynamy wyszukiwanie od indeksu 2, aby znaleźć kolejne wystąpienie.

Obsługa duplikatów i braku elementów

Metoda index() zwraca indeks pierwszego znalezionego wystąpienia elementu. Jeśli lista zawiera duplikaty, a interesuje nas pozycja innego niż pierwsze wystąpienie, można dostosować punkt startowy wyszukiwania, jak pokazano w drugiej części przykładu.

W przypadku, gdy element nie znajduje się na liście, Python zgłosi ValueError. Aby uniknąć przerwania działania programu, możemy obsłużyć ten wyjątek za pomocą bloku try-except, co pozwala na eleganckie radzenie sobie z sytuacją braku elementu.

Podsumowanie

Znalezienie indeksu elementu na liście w Pythonie jest proste dzięki metodzie index(). Pamiętaj jednak o potencjalnym ValueError, gdy szukany element nie występuje na liście, oraz o możliwości określenia punktu startowego wyszukiwania, aby umożliwić wyszukiwanie kolejnych duplikatów. Dzięki tym technikom możesz efektywnie zarządzać listami w swoich programach Pythona.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top