Jak używać wyrażeń regularnych w Pythonie?

Wyrażenia regularne to potężne narzędzie do przeszukiwania, dopasowywania i manipulowania tekstem. W Pythonie moduł re dostarcza zestaw funkcji, które umożliwiają pracę z wyrażeniami regularnymi. W tym artykule przedstawimy, jak można ich używać do rozwiązywania typowych problemów związanych z przetwarzaniem tekstów.

Wprowadzenie do modułu re

Moduł re w Pythonie umożliwia korzystanie z wyrażeń regularnych dla stringów. Pozwala na wyszukiwanie wzorców, ich zamianę, a także ekstrakcję danych z tekstu.

Kompletny przykład użycia wyrażeń regularnych

Poniżej znajduje się przykład kodu, który demonstruje podstawowe operacje możliwe do wykonania za pomocą modułu re, takie jak wyszukiwanie, podział tekstu, zamiana wzorców oraz ekstrakcja danych. Kod jest napisany w języku angielskim, ale komentarze są po polsku, aby ułatwić zrozumienie działania poszczególnych linii.

import re

# Tekst, na którym będą przeprowadzane operacje
text = "Python jest w wersji 3.9. Python 2.7 został wycofany."

# Wyszukiwanie wszystkich wystąpień 'Python'
found_python = re.findall("Python", text)
print("Znalezione wystąpienia 'Python':", found_python)

# Podział tekstu przy każdym wystąpieniu cyfry
split_by_number = re.split("\d", text)
print("Tekst podzielony przy cyfrach:", split_by_number)

# Zamiana 'Python' na 'Pythony'
replaced_python = re.sub("Python", "Pythony", text)
print("Tekst po zamianie 'Python' -> 'Pythony':", replaced_python)

# Wyszukiwanie wersji Pythona za pomocą wyrażenia
# regularnego z grupą
version_match = re.search("Python (\d\.\d)", text)
if version_match:
    version = version_match.group(1)
    print("Znaleziona wersja Pythona:", version)

W tym kodzie wykorzystujemy różne funkcje z modułu re:

  • findall do znalezienia wszystkich wystąpień słowa “Python” w tekście,
  • split do podziału tekstu za każdym razem, gdy napotka cyfrę,
  • sub do zamiany wszystkich wystąpień “Python” na “Pythony”,
  • search do wyszukania wersji Pythona w tekście przy użyciu grup w wyrażeniach regularnych.

Podsumowanie

Wyrażenia regularne w Pythonie to niezwykle użyteczne narzędzie do pracy z tekstami, które pozwala na skomplikowane operacje przetwarzania i analizy danych tekstowych. Moduł re oferuje bogaty zestaw funkcji, które umożliwiają efektywne wyszukiwanie, zamianę, podział i ekstrakcję informacji z ciągów znaków. Dzięki przykładowi kodu zaprezentowanemu w tym artykule, możemy zobaczyć, jak stosować te funkcje w praktyce.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top