Jak używać wyrażeń regularnych w Pythonie?

Wyrażenia regularne to potężne narzędzie do przeszukiwania, dopasowywania i manipulowania tekstami. Python oferuje wbudowany moduł re, który umożliwia wykorzystanie wyrażeń regularnych w różnych zadaniach programistycznych. W tym artykule przeanalizujemy, jak używać wyrażeń regularnych w Pythonie na przykładzie konkretnego problemu.

Przykład: Weryfikacja formatu adresów e-mail

Załóżmy, że potrzebujemy zweryfikować, czy dane ciągi tekstowe są prawidłowymi adresami e-mail. Aby to zrobić, skorzystamy z wyrażeń regularnych.

import re # Importowanie modułu re

# Funkcja do weryfikacji adresu e-mail
def validate_email(email):
  # Definiowanie wzorca wyrażenia regularnego
  pattern = r"^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]+$"
  
  # Użycie metody match do sprawdzenia, czy adres e-mail
  # pasuje do wzorca
  if re.match(pattern, email):
    return True
  else:
    return False

# Lista adresów e-mail do weryfikacji
emails = ["jan.kowalski@example.com", "niepoprawny_email@example",
     "poprawny.email123@example.co.uk", "inny@niepoprawny"]

# Sprawdzanie i wyświetlanie wyników weryfikacji
for email in emails:
  result = "poprawny" if validate_email(email) else "niepoprawny"
  print(f"Adres {email} jest {result}.")

W tym przykładzie funkcja validate_email przyjmuje ciąg tekstowy email i używa wzorca wyrażenia regularnego zdefiniowanego w zmiennej pattern do weryfikacji formatu adresu e-mail. Wyrażenie regularne sprawdza, czy ciąg zaczyna się od jednego lub więcej znaków alfanumerycznych (lub _, ., +, -), po których następuje znak @, kolejna sekwencja znaków alfanumerycznych (lub -), kropka . i na końcu dwie lub więcej liter.

Podsumowanie

Wyrażenia regularne w Pythonie umożliwiają skuteczną pracę z tekstami, oferując szeroki zakres możliwości od wyszukiwania i dopasowywania po zastępowanie fragmentów tekstu. Moduł re jest narzędziem, które warto znać i stosować w praktyce programistycznej, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z przetwarzaniem i walidacją danych wejściowych. W powyższym przykładzie zobaczyliśmy, jak można użyć wyrażeń regularnych do weryfikacji formatu adresów e-mail, co jest tylko jednym z wielu zastosowań tego mechanizmu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top