Jak radzić sobie z limitem rekursji w Pythonie?

Rekursja to potężne narzędzie w programowaniu, pozwalające funkcji wywoływać samą siebie. Jednak w Pythonie istnieje limit głębokości rekursji, który, jeśli zostanie przekroczony, skutkuje błędem RecursionError. W tym artykule przyjrzymy się, jak można zarządzać i modyfikować ten limit, aby uniknąć błędów lub optymalnie wykorzystać rekursję.

Przykład zastosowania rekursji i napotkanie limitu

Rozpocznijmy od prostego przykładu rekursji, który szybko osiąga domyślny limit rekursji w Pythonie. Przyjrzymy się funkcji, która wywołuje samą siebie bez warunku zatrzymania.

def recursive_function(count):
  # Wyświetlanie bieżącej wartości licznika
  print("Licznik:", count)
  # Rekurencyjne wywołanie funkcji z inkrementowanym licznikiem
  recursive_function(count + 1)

# Początkowe wywołanie funkcji rekurencyjnej
try:
  recursive_function(1)
except RecursionError:
  print("Osiągnięto limit rekursji!")

W powyższym kodzie, funkcja recursive_function wywołuje samą siebie bez końca, co ostatecznie prowadzi do wyjątku RecursionError, ponieważ domyślny limit głębokości rekursji w Pythonie zostaje przekroczony.

Jak zwiększyć limit rekursji?

Python umożliwia modyfikację limitu rekursji za pomocą funkcji setrecursionlimit() z modułu sys. Warto jednak pamiętać, że zwiększanie tego limitu może prowadzić do przeciążenia stosu wywołań i, w skrajnych przypadkach, do awarii programu lub systemu. Dlatego należy podchodzić do tego rozwiązania z rozwagą.

import sys

# Ustawienie nowego limitu rekursji
sys.setrecursionlimit(3000)

def safe_recursive_function(count):
  # Warunek zatrzymania rekursji
  if count > 2900:
    print("Osiągnięto bezpieczny limit rekursji.")
    return
  # Rekurencyjne wywołanie funkcji z inkrementowanym licznikiem
  safe_recursive_function(count + 1)

# Wywołanie funkcji z nowym limitem rekursji
safe_recursive_function(1)

W tym przykładzie, limit rekursji został zwiększony do 3000 wywołań. Funkcja safe_recursive_function zawiera teraz warunek zatrzymania, który zapobiega osiągnięciu maksymalnego limitu rekursji, co pozwala na bezpieczne jej wykonanie.

Podsumowanie

Rekursja to potężna technika programistyczna, ale ze względu na istnienie limitu głębokości rekursji w Pythonie, należy stosować ją z rozwagą. Zwiększanie tego limitu może być rozwiązaniem w niektórych przypadkach, jednak zawsze powinno się to robić z uwagą na potencjalne ryzyko przeciążenia stosu wywołań. Idealnie, każda funkcja rekurencyjna powinna zawierać warunek zatrzymania, aby uniknąć niekontrolowanego zagnieżdżania wywołań.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top