Jak obsługiwać wyjątki w Pythonie?

W programowaniu często mierzymy się z sytuacjami, gdzie program może napotkać błąd, który nie pozwala na jego dalsze działanie. Python, jak większość języków programowania, oferuje mechanizm wyjątków, który pozwala na eleganckie radzenie sobie z błędami. Wyjątki te można przechwytywać, obsługiwać i rzucać, co pozwala na większą kontrolę nad wykonaniem programu. W tym artykule pokażemy, jak skutecznie wykorzystać wyjątki w Pythonie na przykładzie kodu.

Przykład użycia wyjątków

Zacznijmy od prostego przykładu, który pokaże, jak można używać wyjątków do obsługi błędów.

def divide_numbers(x, y):
  # Spróbuj wykonać dzielenie
  try:
    result = x / y
  except ZeroDivisionError:
    # Obsługa wyjątku dzielenia przez zero
    print("Nie można dzielić przez zero!")
  else:
    # Kod wykonywany, gdy nie wystąpi wyjątek
    print("Wynik dzielenia to:", result)
  finally:
    # Kod wykonywany zawsze, niezależnie od wystąpienia wyjątku
    print("Operacja dzielenia zakończona.")

# Wywołanie funkcji z poprawnymi danymi
divide_numbers(10, 2)

# Wywołanie funkcji z dzieleniem przez zero
divide_numbers(10, 0)

W powyższym przykładzie funkcja divide_numbers próbuje podzielić dwie liczby przekazane jako argumenty. Używamy tutaj kilku kluczowych słów związanych z obsługą wyjątków:

 • try: blok kodu, w którym może wystąpić wyjątek.
 • except ZeroDivisionError: blok kodu, który zostanie wykonany, jeśli w bloku try wystąpi wyjątek ZeroDivisionError (dzielenie przez zero).
 • else: blok kodu, który zostanie wykonany, jeśli w bloku try nie wystąpi wyjątek.
 • finally: blok kodu, który zostanie wykonany po blokach try, except niezależnie od tego, czy wystąpił wyjątek, czy też nie.

Podsumowanie

Wyjątki w Pythonie to potężne narzędzie, które pozwala na elegancką obsługę błędów w programach. Umożliwiają one wykonanie określonego kodu w przypadku wystąpienia błędów, nie przerywając działania całego programu. Dzięki odpowiedniej strukturze try, except, else i finally kod staje się bardziej odporny na błędy i łatwiejszy do debugowania. Pamiętaj jednak, aby używać wyjątków tam, gdzie jest to uzasadnione i nie nadużywać tej funkcjonalności, gdyż nadmierna ilość obsługi wyjątków może wprowadzić niepotrzebną złożoność do kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top