Jak można zastosować moduł Subprocess w Pythonie?

Moduł Subprocess w Pythonie to potężne narzędzie, które umożliwia uruchamianie nowych aplikacji i procesów bezpośrednio z Twojego kodu Pythona. Daje to możliwość interakcji z systemem operacyjnym na bardziej zaawansowanym poziomie, pozwalając na wykonanie poleceń systemowych, uruchamianie zewnętrznych programów i zarządzanie ich strumieniami danych.

Przykład użycia Subprocess

Poniższy przykład ilustruje, jak używać modułu Subprocess do uruchamiania zewnętrznych poleceń i zarządzania nimi. W tym przypadku użyjemy go do uruchomienia polecenia ping w systemie operacyjnym, aby sprawdzić łączność z określonym hostem.

import subprocess

# Uruchomienie polecenia ping do sprawdzenia łączności z google.com
command = ["ping", "google.com", "-c", "4"]

# Uruchomienie polecenia i przechwycenie wyjścia
process = subprocess.Popen(command, stdout=subprocess.PIPE,
              stderr=subprocess.PIPE)

# Odczytanie wyników działania polecenia
stdout, stderr = process.communicate()

# Dekodowanie i wyświetlenie wyniku działania polecenia
print("Standardowe wyjście:")
print(stdout.decode())

# Sprawdzenie, czy wystąpiły błędy
if stderr:
  print("Błędy:")
  print(stderr.decode())
else:
  print("Brak błędów.")

Jak to działa?

 1. Import modułu Subprocess: Moduł ten zawiera funkcje i klasy niezbędne do uruchamiania poleceń systemowych i zarządzania procesami.
 2. Definiowanie polecenia: Tworzymy listę, w której pierwszym elementem jest nazwa polecenia do uruchomienia (ping), a następne elementy to argumenty tego polecenia.
 3. Uruchomienie polecenia: Używamy subprocess.Popen do uruchomienia polecenia. Przekazujemy do niej listę z poleceniem i argumentami, a także informujemy, że chcemy przechwycić standardowe wyjście (stdout) oraz błędy (stderr).
 4. Komunikacja z procesem: Metoda communicate oczekuje na zakończenie procesu i zwraca to, co zostało wypisane na standardowe wyjście oraz ewentualne błędy.
 5. Wyświetlenie wyników: Dekodujemy i wyświetlamy wynik działania polecenia. Sprawdzamy również, czy w trakcie jego wykonania pojawiły się jakieś błędy.

Podsumowanie

Moduł Subprocess jest niezwykle użytecznym narzędziem w Pythonie, umożliwiającym interakcję z systemem operacyjnym poprzez uruchamianie poleceń i zarządzanie procesami. Dzięki niemu możesz rozszerzyć możliwości swoich programów o operacje, które wymagają bezpośredniego dostępu do zasobów systemowych lub integracji z zewnętrznymi aplikacjami. Jego elastyczność i moc sprawiają, że jest on nieoceniony w wielu scenariuszach programistycznych, od automatyzacji zadań systemowych po tworzenie złożonych aplikacji, które korzystają z zewnętrznych narzędzi i usług.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top