Jak korzystać z bazy danych SQLite w Pythonie?

SQLite to lekka, dyskowa baza danych nie wymagająca oddzielnego serwera, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla projektów i aplikacji o mniejszej skali oraz dla celów testowych i prototypowych. Python oferuje wsparcie dla SQLite za pośrednictwem modułu sqlite3, który jest standardowo dostępny w bibliotece standardowej Pythona. W tym artykule pokażemy, jak łatwo możesz rozpocząć pracę z SQLite w Pythonie, pokazując kompletny, rozbudowany przykład użycia.

Przykład kodu:

Poniżej znajdziesz przykład, jak stworzyć bazę danych, dodać do niej tabelę, wstawić dane, a następnie je przeczytać. Wszystko to z wykorzystaniem SQLite i Pythona.

import sqlite3

# Tworzenie połączenia z bazą danych (lub jej stworzenie,
# jeśli nie istnieje)
conn = sqlite3.connect('example.db')

# Tworzenie obiektu kursora, który pozwala na interakcję z bazą
cursor = conn.cursor()

# Tworzenie nowej tabeli
cursor.execute('''CREATE TABLE IF NOT EXISTS books
               (title TEXT, author TEXT, year_published INT)''')

# Wstawianie danych do tabeli
cursor.execute("INSERT INTO books VALUES ('Python Programming',\
 'Jon Doe', 2020)")

# Zapisanie zmian
conn.commit()

# Wykonanie zapytania do bazy
cursor.execute("SELECT * FROM books")

# Przeglądanie wyników
books = cursor.fetchall()
for book in books:
    print(book)

# Zamykanie połączenia z bazą
conn.close()

Komentarze w kodzie szczegółowo opisują każdy krok procesu, od nawiązania połączenia z bazą danych, przez tworzenie tabeli, wstawianie danych, aż po ich odczytanie i zamknięcie połączenia.

Podsumowanie:

Praca z bazą danych SQLite w Pythonie jest prosta i intuicyjna dzięki modułowi sqlite3. Jak widać w powyższym przykładzie, kilka linijek kodu wystarczy, aby stworzyć bazę danych, dodać tabelę, manipulować danymi i je odczytywać. SQLite jest świetnym rozwiązaniem dla małych projektów, aplikacji desktopowych, aplikacji testowych i prototypów, gdzie nie jest wymagana pełna infrastruktura baz danych. Dzięki łatwej integracji z Pythonem, SQLite jest wygodnym narzędziem dla programistów na każdym poziomie zaawansowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top