Czym są metaklasy w Pythonie?

Metaklasy w Pythonie to zaawansowany temat, który pozwala na głębsze zrozumienie tego, jak Python traktuje klasy i obiekty. Metaklasa to klasa klas, czyli taka, która definiuje jak klasy są tworzone. W praktyce oznacza to, że metaklasa kontroluje tworzenie, modyfikację i inicjalizację klas.

Całościowy przykład kodu z komentarzami

# Definicja metaklasy
class Meta(type):
  # Metoda __new__ odpowiada za tworzenie nowej klasy
  def __new__(cls, name, bases, attrs):
    # Dodajemy nowy atrybut do klasy
    attrs['new_attr'] = 'Wartość dodana przez metaklasę'
    return super().__new__(cls, name, bases, attrs)

# Użycie metaklasy do stworzenia klasy
class MyClass(metaclass=Meta):
  pass

# Tworzenie instancji klasy MyClass
obj = MyClass()

# Demonstracja dodanego atrybutu przez metaklasę
print(obj.new_attr) # Wypisze: Wartość dodana przez metaklasę

Jak to działa?

 • Meta: Jest to zdefiniowana przez nas metaklasa, dziedzicząca po typie type, który jest wbudowaną metaklasą w Pythonie. Wszystkie klasy w Pythonie domyślnie używają type jako metaklasy, chyba że zdefiniowano inaczej.
 • __new__: Jest to specjalna metoda wywoływana przed __init__, służąca do tworzenia instancji. W kontekście metaklasy, __new__ jest używana do tworzenia nowej klasy (nie instancji). Przyjmuje argumenty takie jak name (nazwa tworzonej klasy), bases (krotka klas bazowych) oraz attrs (słownik atrybutów klasy).
 • new_attr: Demonstruje, jak metaklasa może modyfikować klasy, które tworzy, poprzez dodawanie nowych atrybutów lub metod.

Podsumowanie

Metaklasy w Pythonie umożliwiają zaawansowaną kontrolę nad procesem tworzenia klas, co może być przydatne w bardziej skomplikowanych systemach programistycznych, gdzie potrzebna jest szczególna logika tworzenia klas. Pomimo swojej mocy, metaklasy są narzędziem, po które warto sięgać z rozwagą, ze względu na złożoność, jaką mogą wprowadzić do kodu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top