Czym jest słowo kluczowe Global w Pythonie?

Python jest językiem programowania o dynamicznym typowaniu, który umożliwia programistom tworzenie czytelnego i krótkiego kodu. Jednym z elementów Pythona, który czasem może wprowadzać w błąd, jest zakres zmiennych i słowo kluczowe global. Słowo kluczowe global pozwala na modyfikację zmiennych zdefiniowanych na poziomie globalnym wewnątrz funkcji. Zrozumienie, jak działa global, jest kluczowe dla efektywnego i poprawnego zarządzania stanem aplikacji.

Przykład użycia słowa kluczowego Global

Zacznijmy od kompletnego, rozbudowanego przykładu kodu, który zilustruje, jak używać global w Pythonie. Komentarze w kodzie wyjaśniają, co dokładnie się dzieje w każdej linii.

# Zmienna globalna przechowująca liczbę odwiedzin
visits_count = 0

def increment_visits():
  global visits_count # Informujemy Pythona, że będziemy
             # modyfikować zmienną globalną
  
  # Zwiększamy liczbę odwiedzin o jeden
  visits_count += 1
  print("Liczba odwiedzin:", visits_count)

def show_visits():
  # Wyświetlamy globalną liczbę odwiedzin
  print("Całkowita liczba odwiedzin:", visits_count)

# Wywołujemy funkcję increment_visits trzy razy,
# aby symulować trzy różne odwiedziny
increment_visits() # Liczba odwiedzin: 1
increment_visits() # Liczba odwiedzin: 2
increment_visits() # Liczba odwiedzin: 3

# Wyświetlamy całkowitą liczbę odwiedzin
show_visits() # Całkowita liczba odwiedzin: 3

W tym przykładzie, zmienna visits_count jest zmienną globalną, która przechowuje liczbę odwiedzin. Funkcja increment_visits korzysta ze słowa kluczowego global, aby móc modyfikować tę zmienną. Dzięki temu, za każdym razem kiedy funkcja jest wywoływana, wartość zmiennej visits_count jest zwiększana o jeden, symulując nową wizytę. Funkcja show_visits służy do wyświetlenia całkowitej liczby odwiedzin.

Podsumowanie

Słowo kluczowe global w Pythonie umożliwia modyfikację zmiennych globalnych z poziomu funkcji. Jest to przydatne narzędzie, które pozwala na efektywne zarządzanie stanem aplikacji, szczególnie kiedy potrzebujemy odwołać się do zmiennych globalnych w różnych miejscach naszego programu. Ważne jest jednak, aby używać global z rozwagą, ponieważ nadmierna manipulacja stanem globalnym może prowadzić do kodu, który jest trudny do zrozumienia i utrzymania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top