Czym jest Python?

Python to jeden z najpopularniejszych i najbardziej uniwersalnych języków programowania na świecie. Charakteryzuje się przede wszystkim prostotą składni, co czyni go doskonałym wyborem zarówno dla początkujących programistów, jak i doświadczonych deweloperów. Python jest językiem interpretowanym, co oznacza, że kod jest wykonywany linijka po linijce, co ułatwia debugowanie i szybkie prototypowanie.

Prosty przykład kodu

Rozważmy prosty przykład kodu, który ilustruje podstawy języka Python:

# Definicja funkcji przywitaj
def greet(name):
  # Wyświetlenie przywitania z wykorzystaniem przekazanego imienia
  print("Hello, " + name + "!")

# Wywołanie funkcji przywitaj z argumentem 'World'
greet("World")

Ten fragment kodu pokazuje definicję prostej funkcji greet, która przyjmuje jeden argument – name (imię), a następnie wyświetla przywitanie. Użycie funkcji print pozwala na wypisanie wyniku na ekranie. Jak widać, składnia Pythona jest czytelna i intuicyjna.

Podstawy Pythona

Zmienne i typy danych

W Pythonie nie jest wymagane deklarowanie typów zmiennych przed ich użyciem. Język ten jest dynamicznie typowany, co oznacza, że typ zmiennej jest wykrywany automatycznie w czasie wykonania programu.

# Przykład deklaracji zmiennych
number = 10 # Liczba całkowita
text = "To jest tekst" # Łańcuch znaków
Struktury kontrolne

Python oferuje standardowe struktury kontrolne, takie jak instrukcje warunkowe if, pętle for oraz while.

# Przykład użycia instrukcji warunkowej
if number > 5:
  print("Liczba jest większa od 5")
else:
  print("Liczba jest mniejsza lub równa 5")
Funkcje

Funkcje w Pythonie definiuje się słowem kluczowym def, po którym następuje nazwa funkcji oraz lista argumentów w nawiasach.

# Definicja funkcji zwracającej kwadrat liczby
def square(number):
  return number * number

Podsumowanie

Python to potężne narzędzie, które znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, od web developmentu, przez analizę danych, sztuczną inteligencję, naukę o danych, automatyzację, aż po rozwój aplikacji desktopowych i sieciowych. Jego uniwersalność, bogate biblioteki oraz społeczność czynią go jednym z najbardziej pożądanych języków programowania na rynku. Dzięki swojej prostej składni, Python jest również doskonałym wyborem dla osób rozpoczynających swoją przygodę z programowaniem, oferując przyjazne środowisko do nauki i eksperymentowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top