Czym jest assert w Pythonie?

Instrukcja assert w Pythonie to narzędzie, które często budzi mieszane uczucia wśród programistów. Z jednej strony, oferuje szybki i wygodny sposób na weryfikację założeń dotyczących kodu. Z drugiej – jej niewłaściwe użycie może prowadzić do trudnych do zdiagnozowania problemów. W tym artykule przyjrzymy się, jak i kiedy korzystać z assert, aby stał się on naszym sprzymierzeńcem w codziennym programowaniu.

Jak działa assert?

assert to instrukcja, która sprawdza, czy dany warunek jest prawdziwy. Jeśli nie jest, Python zwraca wyjątek AssertionError, opcjonalnie z przekazanym komunikatem. Użycie assert jest proste, ale wymaga zrozumienia, że jego głównym celem jest pomoc w debugowaniu kodu poprzez weryfikację założeń w trakcie rozwoju oprogramowania.

Przykład użycia assert w Pythonie:

def calculate_discount(price, discount):
  # Sprawdzenie, czy cena jest liczbą dodatnią
  assert price > 0, "Cena musi być większa od 0"
  # Sprawdzenie, czy zniżka mieści się w przedziale 0-100%
  assert 0 <= discount <= 100, "Zniżka musi być między 0 a 100"

  final_price = price - (price * discount / 100)
  return final_price

# Przykład poprawnego wywołania
print(calculate_discount(100, 10)) # Wyjście: 90

# Przykład wywołania, które spowoduje AssertionError
print(calculate_discount(-50, 110)) # Wyjście: błąd

W tym przykładzie, assert służy do weryfikacji, czy podane argumenty funkcji calculate_discount spełniają określone warunki: czy cena jest dodatnia i czy zniżka jest w akceptowalnym przedziale procentowym. Dzięki temu programista może szybko zidentyfikować potencjalne błędy w danych wejściowych.

Kiedy używać assert?

assert najlepiej sprawdza się w następujących sytuacjach:

 • Podczas testowania i debugowania kodu, aby upewnić się, że określone warunki są spełnione.
 • W przypadkach, gdy niespełnienie warunku wskazywałoby na poważny błąd w logice programu, którego nie można łatwo obsłużyć za pomocą standardowych konstrukcji językowych.
 • Aby dokumentować założenia dotyczące kodu, które muszą być prawdziwe, aby kod działał poprawnie.

Podsumowanie

Instrukcja assert w Pythonie jest potężnym narzędziem, które, użyte prawidłowo, może znacznie ułatwić proces debugowania i zapewnić większą pewność co do poprawności działania kodu. Należy jednak pamiętać, że assert powinien być używany wyłącznie w celach rozwojowych i testowych, a nie jako mechanizm obsługi błędów w produkcyjnym kodzie aplikacji. Jego nieprawidłowe użycie może prowadzić do ukrywania błędów, które w innym przypadku byłyby łatwiejsze do wykrycia i naprawienia.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top