Co to są docstrings w Pythonie?

Docstrings, czyli dokumentacyjne łańcuchy znaków, to jedna z fundamentalnych cech Pythona, pozwalająca programistom na dokumentowanie kodu bezpośrednio w jego źródle. Nie tylko ułatwiają one zrozumienie i utrzymanie kodu, ale także mogą być używane przez narzędzia takie jak help() i sphinx do automatycznego generowania dokumentacji. Przeanalizujmy, jak stosować docstrings w praktyce, aby maksymalnie wykorzystać ich potencjał.

Przykład kodu z wyjaśnieniami

def calculate_area(base, height):
  """
  Oblicza pole powierzchni trójkąta na podstawie podstawy i wysokości.
  
  Parametry:
  base (float): Długość podstawy trójkąta.
  height (float): Wysokość trójkąta.
  
  Zwraca:
  float: Pole powierzchni trójkąta.
  """
  return 0.5 * base * height

# Użycie funkcji i wyświetlenie dokumentacji
area = calculate_area(10, 5)
print(f"Pole trójkąta: {area}")

# Wyświetlenie docstring dla funkcji
print(calculate_area.__doc__)

W powyższym przykładzie zdefiniowaliśmy funkcję calculate_area, która oblicza pole powierzchni trójkąta. Kluczowym elementem jest tu umieszczony na początku funkcji docstring, który szczegółowo opisuje działanie funkcji, jej parametry oraz wartość, którą zwraca. Dzięki temu, każdy, kto używa tej funkcji, może łatwo zrozumieć jej przeznaczenie i sposób użycia.

Jak używać docstrings?

 1. Umieszczanie: Docstring należy umieścić bezpośrednio po definicji funkcji, klasy lub metody, zanim pojawi się jakikolwiek inny kod.
 2. Formatowanie: Do zapisu docstrings zaleca się używanie potrójnych cudzysłowów, co pozwala na łatwe formatowanie tekstu w wielu liniach.
 3. Zawartość: W docstringu warto zawrzeć opis działania, parametrów (wraz z typami) i zwracanej wartości. Można również wspomnieć o wyjątkach, które funkcja może zgłaszać.

Podsumowanie

Docstrings w Pythonie to potężne narzędzie do dokumentowania kodu, które znacznie ułatwia jego zrozumienie i współpracę w zespole. Przyzwyczajenie się do ich stosowania od początku pracy nad projektem może znacząco przyspieszyć proces wdrażania nowych członków zespołu oraz pomóc w utrzymaniu kodu na wysokim poziomie klarowności i czytelności.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top