Co to jest składanie list w Pythonie?

Składanie list (list comprehension) w Pythonie to krótki sposób na tworzenie list, który umożliwia zapisanie pętli i operacji filtrowania w jednej linii kodu. Ta metoda nie tylko ułatwia pisanie kodu, ale również często działa szybciej niż tradycyjne pętle. Składanie list jest jedną z najbardziej lubianych i użytecznych funkcji w Pythonie, pozwalającą na czysty i wyraźny sposób definiowania list.

Kompletny przykład

Załóżmy, że chcemy stworzyć listę zawierającą kwadraty liczb parzystych z przedziału od 1 do 10. Poniżej znajduje się przykład użycia składania list do realizacji tego zadania, z komentarzami wyjaśniającymi poszczególne kroki.

# Tworzenie listy kwadratów liczb parzystych z przedziału 1-10
squares_of_evens = [x**2 for x in range(1, 11) if x % 2 == 0]

# Wyświetlanie wynikowej listy
print(squares_of_evens)
# Komentarz: List comprehension składa się z trzech głównych części:
# 1) Wyrażenie `x**2`, które definiuje, jakie wartości mają być dodawane do listy.
# 2) Pętla `for x in range(1, 11)`, która iteruje przez liczby od 1 do 10.
# 3) Warunek `if x % 2 == 0`, który filtruje liczby parzyste.

Podsumowanie

Składanie list w Pythonie to potężne narzędzie, które pozwala na szybkie i wygodne tworzenie list. Umożliwia wykonywanie pętli, filtracji i przypisywania wartości w jednej linii kodu, co przyczynia się do czytelności i efektywności. Dzięki temu możemy pisać kod, który jest nie tylko krótszy, ale często także szybszy w wykonaniu. Składanie list jest szczególnie przydatne, gdy potrzebujemy szybko transformować dane lub stosować filtry do kolekcji.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top