Co to jest Biblioteka Standardowa Pythona?

Biblioteka Standardowa Pythona to zbiór modułów dostępnych bezpośrednio w Pythonie, które oferują rozwiązania dla wielu typowych problemów napotykanych podczas programowania. Dzięki nim można m.in. manipulować plikami, komunikować się przez sieć, testować kod, oraz wiele więcej, nie instalując dodatkowych pakietów.

Przykład kodu z wyjaśnieniami

W tym przykładzie skorzystamy z kilku modułów Biblioteki Standardowej Pythona, aby zademonstrować, jak łatwo można rozwiązać typowe zadania programistyczne.

# Import modułu os do pracy z systemem operacyjnym
import os
# Import modułu json do pracy z formatem danych JSON
import json
# Import modułu random do generowania liczb losowych
import random

# Użycie modułu os do sprawdzenia bieżącego katalogu pracy
current_dir = os.getcwd()
print(f"Aktualny katalog pracy: {current_dir}")

# Użycie modułu json do serializacji (zapisu) danych do formatu JSON
data = {"name": "Jan", "age": 30, "city": "Warszawa"}
json_data = json.dumps(data, indent=4)
print("Dane w formacie JSON:")
print(json_data)

# Użycie modułu random do wygenerowania losowej liczby
random_number = random.randint(1, 100)
print(f"Losowa liczba między 1 a 100: {random_number}")

Opis działania

  • Moduł os: Umożliwia interakcję z systemem operacyjnym, np. do uzyskania bieżącego katalogu pracy.
  • Moduł json: Służy do pracy z danymi w formacie JSON, zarówno do ich serializacji (zapisu), jak i deserializacji (odczytu).
  • Moduł random: Pozwala na generowanie liczb losowych, co jest przydatne w wielu różnorodnych scenariuszach.

Podsumowanie

Biblioteka Standardowa Pythona jest niezwykle potężnym zbiorem narzędzi, który pozwala na szybkie i efektywne rozwiązywanie wielu typowych problemów programistycznych. Dzięki niej programiści mogą skupić się na specyfice aplikacji, zamiast na wynajdywaniu ponownie koła. Wykorzystanie gotowych, dobrze przetestowanych modułów znacznie przyspiesza pracę i zwiększa jakość tworzonego oprogramowania.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top