Co to jest biblioteka Requests w Pythonie?

Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania, a jego prosta składnia oraz wszechstronność sprawiają, że jest idealnym wyborem dla programistów na każdym poziomie zaawansowania. Jedną z jego najbardziej użytecznych bibliotek jest Requests. Jest to prosty, ale potężny sposób na wysyłanie HTTP/1.1 żądań. Umożliwia programistom wysyłanie żądań HTTP w Pythonie bez konieczności ręcznego dodawania zapytań do URLi, czy też martwienia się o kodowanie nagłówków. Aby lepiej zrozumieć jej potencjał, przeanalizujemy kompletny, rozbudowany przykład kodu.

Przykład użycia biblioteki Requests

Rozważmy scenariusz, w którym chcemy pobrać dane o pogodzie z publicznego API i wyświetlić je w formacie JSON. Poniższy kod demonstruje, jak można tego dokonać używając biblioteki Requests.

import requests # Import biblioteki

# Adres URL API pogodowego, z którego będziemy pobierać dane
url = 'http://api.weatherapi.com/v1/current.json'
# Klucz API (zakładamy, że jest już uzyskany)
api_key = 'your_api_key_here'
# Miasto, dla którego chcemy pobrać dane pogodowe
city = 'Warsaw'

# Parametry zapytania do API
query_params = {
  'key': api_key,
  'q': city,
  'aqi': 'no'
}

# Wysyłanie żądania GET do API pogodowego
response = requests.get(url, params=query_params)

# Sprawdzanie, czy żądanie zakończyło się sukcesem (kod 200)
if response.status_code == 200:
  # Parsowanie odpowiedzi JSON i wyświetlanie danych
  weather_data = response.json()
  print(f"Pogoda w {city}:")
  print(f"Temperatura: {weather_data['current']['temp_c']}°C")
  print(f"Warunki: {weather_data['current']['condition']['text']}")
else:
  print("Nie udało się pobrać danych o pogodzie.")

 • Na początku importujemy bibliotekę requests, która jest niezbędna do wykonania żądania HTTP.
 • Następnie definiujemy kilka kluczowych zmiennych: adres URL API pogodowego, klucz API oraz miasto, dla którego chcemy uzyskać informacje pogodowe.
 • query_params to słownik zawierający parametry, które zostaną dołączone do żądania. W tym przypadku są to klucz API, zapytanie dotyczące miasta oraz opcjonalny parametr dotyczący jakości powietrza.
 • Za pomocą metody get z biblioteki requests wysyłamy żądanie do API. Do metody tej przekazujemy adres URL oraz nasz słownik z parametrami zapytania.
 • Po otrzymaniu odpowiedzi sprawdzamy, czy żądanie zakończyło się sukcesem (kod statusu HTTP 200). Jeśli tak, to parsujemy odpowiedź JSON i wyświetlamy interesujące nas dane o pogodzie.
 • W przypadku niepowodzenia wyświetlany jest komunikat o błędzie.

Podsumowanie

Biblioteka Requests w Pythonie jest niezwykle przydatnym narzędziem do wysyłania żądań HTTP. Dzięki jej prostocie i elastyczności, programiści mogą łatwo integrować swoje aplikacje z różnymi API internetowymi. W powyższym przykładzie pokazano, jak za jej pomocą można szybko uzyskać dane pogodowe z zewnętrznego API, co jest jednym z wielu możliwych zastosowań tej biblioteki.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top