Jak działa garbage collection w Pythonie?

Python jest znany z automatycznego zarządzania pamięcią, co obejmuje mechanizmy alokacji oraz zwalniania pamięci, znanego jako garbage collection (GC). Proces ten pomaga zapobiegać wyciekom pamięci, automatycznie dealokując pamięć, która nie jest już potrzebna. Ale jak dokładnie to działa? W tym artykule przyjrzymy się mechanizmowi garbage collection w Pythonie, aby zrozumieć, jak język ten zarządza pamięcią.

Przykład kodu:

Rozważmy prosty przykład, który pomoże nam zrozumieć, jak Python traktuje obiekty i zarządza pamięcią.

class MyClass:
  def __init__(self, value):
    # Inicjalizacja klasy z jednym atrybutem
    self.value = value
  def __del__(self):
    # Wiadomość wyświetlana podczas usuwania obiektu
    print(f"Objekt o wartości {self.value} został usunięty")

# Tworzenie obiektu klasy MyClass
obj1 = MyClass(10)
# Przypisanie obj1 do nowej zmiennej, zwiększa licznik referencji
obj2 = obj1
# Usunięcie jednej z referencji do obiektu
del obj1
# W tym momencie obiekt nadal istnieje, ponieważ obj2 jest nadal
# powiązany z tym obiektem
print("Koniec bloku, obj1 usunięty, ale obj2 nadal istnieje")

# Usunięcie ostatniej referencji do obiektu
del obj2
# Teraz, gdy nie ma już referencji do obiektu, Python automatycznie
# go usunie, wywołując __del__
print("Obiekt został usunięty przez garbage collector")

W powyższym kodzie, klasa MyClass ma zdefiniowaną metodę __del__, która służy do demonstracji, kiedy obiekt jest usuwany (garbage collected). Przypisanie obj1 do obj2 zwiększa licznik referencji do obiektu. Usunięcie obj1 nie powoduje usunięcia obiektu, ponieważ obj2 nadal przechowuje referencję do tego samego obiektu. Dopiero usunięcie obj2 pozwala mechanizmowi garbage collection na usunięcie obiektu, ponieważ nie istnieją już do niego żadne referencje.

Jak to działa?

Python używa głównie licznika referencji wraz z algorytmem generacyjnym do zarządzania pamięcią. Licznik referencji zwiększa się, gdy tworzona jest nowa referencja do obiektu, i zmniejsza, gdy referencja jest usuwana. Jeśli licznik spadnie do zera, Python wie, że obiekt nie jest już używany i może być bezpiecznie usunięty.

Garbage collector Pythona dodatkowo identyfikuje cykle referencji, które same siebie odnoszą i nie mogą być osiągnięte z żadnej innej części kodu, umożliwiając ich usunięcie i zapobiegając wyciekom pamięci.

Podsumowanie: Zarządzanie pamięcią w Pythonie jest złożonym, ale niezwykle ważnym aspektem języka, pozwalającym na efektywne zarządzanie zasobami. Garbage collection w Pythonie jest zautomatyzowany, co znacznie ułatwia pracę programisty, choć zrozumienie jego działania może pomóc w pisaniu bardziej optymalnego kodu, zwłaszcza w aplikacjach wymagających intensywnego zarządzania pamięcią.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top