Co to jest ukrywanie danych w Pythonie?

Ukrywanie danych jest kluczowym aspektem programowania obiektowego (OOP) i odnosi się do praktyki ograniczania dostępu do pewnych elementów klasy z zewnątrz tej klasy. W Pythonie mechanizm ten jest realizowany głównie przez konwencje, ponieważ wszystkie atrybuty w klasie są domyślnie publiczne. Jednak przy pomocy konwencji nazewnictwa oraz nieco bardziej zaawansowanych technik, takich jak dekoratory property, można efektywnie zarządzać dostępem do danych.

Przykład kodu z wyjaśnieniami

Zobaczmy, jak możemy zaimplementować ukrywanie danych w klasie BankAccount, która ukrywa szczegóły salda konta bankowego, pozwalając na dostęp do niego tylko poprzez zdefiniowane metody.

class BankAccount:
  def __init__(self, initial_balance):
    # Prywatny atrybut: saldo konta
    self.__balance = initial_balance

  def deposit(self, amount):
    # Metoda pozwalająca na wpłatę środków na konto
    if amount > 0:
      self.__balance += amount
      print(f"Wpłacono: {amount}")
    else:
      print("Kwota wpłaty musi być większa od 0")

  def withdraw(self, amount):
    # Metoda pozwalająca na wypłatę środków z konta
    if 0 < amount <= self.__balance:
      self.__balance -= amount
      print(f"Wypłacono: {amount}")
    else:
      print("Niewystarczające środki lub nieprawidłowa kwota")

  def get_balance(self):
    # Metoda zwracająca saldo konta
    return self.__balance

# Tworzenie instancji klasy BankAccount
account = BankAccount(1000)

# Próba bezpośredniego dostępu do __balance
# spowoduje błąd
# print(account.__balance) # AttributeError

# Wpłata środków
account.deposit(500)

# Wypłata środków
account.withdraw(200)

# Wyświetlenie salda
print(f"Saldo konta: {account.get_balance

W powyższym kodzie, atrybut __balance jest traktowany jako prywatny dzięki zastosowaniu podwójnego podkreślenia na początku nazwy. Dostęp do tego atrybutu z zewnątrz klasy jest ograniczony, co zmusza do korzystania z metod deposit(), withdraw() i get_balance() do interakcji z saldem konta. Próba bezpośredniego dostępu do __balance z zewnątrz klasy zakończy się błędem AttributeError.

Podsumowanie

Ukrywanie danych w Pythonie to mechanizm kontroli dostępu do atrybutów klasy, który promuje bezpieczne i poprawne korzystanie z klas. Choć Python nie oferuje ścisłego mechanizmu ukrywania danych takiego jak niektóre inne języki programowania, konwencje i odpowiednie techniki pozwalają efektywnie zarządzać dostępem do wewnętrznych danych obiektu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top