Jakie jest zastosowanie klauzuli “else” w pętlach?

W programowaniu, instrukcje warunkowe i pętle to podstawowe konstrukty, które pozwalają kontrolować przepływ wykonania programu. Python, podobnie jak wiele innych języków programowania, oferuje elastyczne mechanizmy sterowania, w tym możliwość użycia klauzuli else w kontekście pętli for i while. Chociaż na pierwszy rzut oka może to wydawać się nietypowe, klauzula else w pętli ma swoje praktyczne zastosowanie. W tym artykule przyjrzymy się, jak i kiedy korzystać z tej nieco enigmatycznej cechy języka Python.

Przykład zastosowania

Rozważmy następujący scenariusz: chcemy przejrzeć listę liczb i sprawdzić, czy jakaś liczba spełnia określone kryterium, na przykład czy jest liczbą pierwszą. Jeśli nie znajdziemy takiej liczby, chcemy wykonać pewną akcję po zakończeniu pętli. Tutaj właśnie przydaje się klauzula else w pętli.

# Funkcja sprawdzająca, czy liczba jest liczbą pierwszą
def is_prime(number):
  if number < 2:
    return False
  for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
    if number % i == 0:
      return False
  return True

# Lista liczb do sprawdzenia
numbers = [26, 39, 51, 53, 57, 79, 103]

# Pętla szukająca liczby pierwszej w liście
for num in numbers:
  if is_prime(num):
    print(f"{num} jest liczbą pierwszą")
    break
else:
  # Wykonuje się tylko, gdy pętla nie została
  # przerwana przez 'break'
  print("Nie znaleziono licz

Wyjaśnienie kodu

 • Funkcja is_prime(number) sprawdza, czy podana liczba jest liczbą pierwszą. Jeśli liczba jest mniejsza niż 2, nie jest ona pierwsza. Następnie iterujemy od 2 do pierwiastka kwadratowego z tej liczby (włącznie), sprawdzając, czy number jest podzielne przez jakikolwiek z tych dzielników. Jeśli znajdziemy dzielnik, zwracamy False; w przeciwnym razie zwracamy True.
 • Następnie iterujemy przez listę numbers, szukając liczby pierwszej. Jeśli znajdziemy taką liczbę, drukujemy odpowiedni komunikat i przerywamy pętlę za pomocą break.
 • Klauzula else po pętli for wykonuje się tylko wtedy, gdy pętla nie została przerwana przez break. W tym przypadku oznacza to, że nie znaleziono liczby pierwszej w przeglądanej liście, i dlatego wyświetlamy odpowiedni komunikat.

Podsumowanie

Klauzula else w pętlach Pythona to potężne narzędzie, które może poprawić czytelność kodu i ułatwić realizację niektórych algorytmów. Pozwala ona na wyraźne oddzielenie logiki wykonującej się w przypadku normalnego zakończenia pętli od tej, która jest wykonywana po przerwaniu pętli. Jak widać na powyższym przykładzie, jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy potrzebujemy wykonać pewne działania tylko wtedy, gdy pętla nie znajdzie szukanego elementu.

Jeżeli chcesz przyśpieszyć swoją naukę tworzenia stron chciałbym polecić mój kurs Python od podstaw w którym nauczysz się tego języka od podstaw do zaawansowanych jego aspektów.

Scroll to Top